Dzisiaj jest 24 stycznia, imieniny obchodzą: Felicja, Rafał, Tymoteusz
 
       
       
   
 
   
   
   
   
Liceum- nabór
   
   
 
Szukaj
 
8facebuk_zespol_szkol.jpg

4pgnig_logo.jpg

7przekaz_procent_STO.jpg

Nabór do Gimnazjum
podanie do gimnazjum.doc
warunki naboru do gimnazjum.doc

Plakat Gimnazjum

 

PROPOZYCJE STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

DRZWI OTWARTE 28.03.2019 godz. 12.00-15.00

 

Nazwa Szkoły: Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Oświatowego 
Rok powstania: 1990 
Uprawnienia: Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej

Trzyletni cykl kształcenia po Gimnazjum

 Przedmioty rozszerzone- wybór od 2 do 4

Opłaty za szkołę

Wpisowe - 200 zł
Czesne - 350 zł 

zajęcia dodatkowe- 100 zł(opłata jrdnorazowa)

Składanie podań 
do:czerwca 2019r
Dostarczenie wymaganych dokumentów 
do: 30 czerwca 2019r

   Wymagane dokumenty:

 

 • świadectwo ukończenia gimnazjum
 • zaświadczenie o wynikach egz. gimnazjalnego
 • trzy fotografie
 
Lp.Przydział punktówIlość punktów
1

 

Egzaminy z części humanistycznej - (liczba procent x 0,2 pkt)

 

max 40
2

 

Egzaminy z części matematyczno - przyrodniczej (liczba procent x 0,2 pkt)

 

max 40
3
     Egzaminy z języka obcego poziom podstawowy (liczba procent x 0,2 pkt)


max 20

4

Punkty za oceny na świadectwie ukończenia szkoły z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych przedmiotów  jako rozszerzone

Wybór od 2 do 4  z przedmiotów: język angielski,matematyka, historia, fizyka*, geografia*, biologia*, chemia*( Obowiązkowo jeden z przedmiotów oznaczonych * )

 

 

 


cel

  bdb
db
dst

dop

18

17

14

8

2

5

Ocena z zachowania

Ilość możliwych punktów do uzyskania


wz

bdb

db

 

10

6

3

 

6

Aktywność społeczna udokumentowana na świadectwie lub dołączona do podania np.: działalność społeczna na rzecz szkoły, wolontariat

 

max 3
7

 

Szczególne osiągnięcia udokumentowane na świadectwie lub dołączone do podania- udział w konkursach przedmiotowych i sportowych

 

max 18
8

 

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

 

7
9

Max ilość punktów do otrzymania

Ilość punktów jakie musi otrzymać absolwent Gimnazjum aby zostać przyjęty do szkoły

 

max 210

min 70

 

O przyjęciu do szkoły decyduje ilość otrzymanych punktów

Szkoła ma prawo odmowy przyjącia do szkoły ucznia z oceną nieodpowiednia lub naganną z zachowania

Przy takiej samej ilości punktów pierwszeństwo przyjęcia do szkoły ma absolwent Gimnazjum Stowarzyszenia Oświatowego w Debnie

 

 

 Podanie w sekretariacie szkoły lub w zakładce do pobrania

 

 

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły
poniedziałek - piątek w godz. 800 - 1500
tel.095 7603269


 
PROPOZYCJE STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO DLA UCZNIÓW SZKÓL PODSTAWOWYCH
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

DRZWI OTWARTE 28.03.2019r. godz. 12.00-15.00

 

Nazwa Szkoły:Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Oświatowego 
Rok powstania:1990

uprawnienia: Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej

Czteroletni cykl kształcenia po szkole podstawowej

Opłaty za szkołę

Zajęcia dodatkowe- 100 zł (opłata jednorazowa)

Wpisowe - 200 zł
Czesne - 300 zł 

 

Składanie podań 
do: 15 czerwca 2019r
Dostarczenie wymaganych dokumentów 
do: 28 czerwca2019r

 

O przyjęciu do szkoły decyduje ilość zdobytych punktów zgodnie z ustalonym regulaminem:

Lp.Przydział punktówIlość punktów
1

Punkty za oceny na  świadectwie z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych przedmiotów rozszerzonych

 

cel-18

bdb-17

db-14

dst-8

dop-2

2

Punkty za egzamin ośmioklasisty

język polski ( liczba procent  x 0,35 pkt)

matematyka (liczba procent x 0,35 pkt)

język obcy (liczba punktów  x 0,3 pkt)

 

max 35

max 35

max 30

3

Szczególne osiągnięcia udokumentowane na świadectwie lub dołączone do podania- udział w konkursach szkolnych, zawody sportowe

 


  max - 18
4.

 Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyrożnieniem

 

7
5.

 

Aktywnośc społeczna udokumentowana na świadectwie lub dołączona do podania

max 3
6.

Ocena z zachowania

                             wzorowe- 10

                             bardzo dobre- 6

                             dobre- 4

 

 

 max 10

7.

Max ilość punktów do otrzymania

Min ilość punktów przy ubieganiu się o przyjęcie do szkoły

 

210

 70

 

8. szkoła ma prawo odmowy pzyjęcia ucznia do szkoły z oceną nieodpowiednią  lub naganną z zachowania  
9.
 •  O przyjęciu do szkoły decyduje ilość otrzymanych punktów
 • przy takiej samej ilości punktów pierszeństwo przyjęcia do szkoły ma absolwent, który otrzymał większą ilośc punktów z testu językowego
 • uczeń, który nie otrzymał minimalnej ilości punktów może zostac przyjęty w drugim naborze, w przypadku wolnych miejsc.
 

Podanie do szkoły w sekretariacie  lub w zakłace do pobrania

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły
poniedziałek - piątek w godz. 800 - 1500
tel. 095 7603269


   
     
 
Zespół Szkół Stowarzyszenia Oświatowego im. Ignacego Łukasiewicza w Dębnie
ul. J. Baczewskiego 20
e-mail: sto@stodebno.net